Afrikaanse Vlaming : Vreemdeling in eigen land.

09-05-2014 | Tracy Tansia

Neen, ik bol het niet af. Rolmodellen zijn nodig.

Of het multiculturalisme mislukt is? Hoegenaamd niet. Ik, Tracy Bibo - Tansia, gepokt en gemazeld in de Vlaamse cultuur, verloochen mijn Afrikaanse roots niet. Ik ben er trots op. Daarom prijk ik op 25 mei op de Vlaamse lijst van CD&V. Iedereen, alle culturen zo je even wilt, inbegrepen. Mijn partij is nu eenmaal voor diversiteit, we verliezen ons niet in het wij/zij stigma waar 'de andere' als vijand wordt beschouwd omdat hij anders is. We gaan voor het versterken van mensen. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van zo’n partij. Maar sommigen nemen mij dat niet in dank af. Haatmails krijg ik. En racistische toogpraat in mijn mailbox. Ik walg ervan. Tijdens het campagne voeren heb ik ook vaak gehoord dat ik een uitzondering ben, dat andere Afrikanen zich niet willen integreren of de taal niet willen leren… Verschillende uitspraken hebben me doen nadenken over onze samenleving en mijn plaats in deze. Dit wil ik voor één keer aankaarten in dit stuk.

 

 

Mensen van een andere afkomst : de oorzaak van alle kwaad

 Zo kreeg ik onlangs volgende mail in mijn mailbox :

“Beste, uw verkiezingsinzet om voor diversiteit in de vlaamse dorpen te gaan is totaal van de pot gerukt. Hoe kunt u dit aan de hardwerkende vlaming staven die niet anders moet doen dan belastingen te betalen aan uw soortgenoten die hele dagen niets te doen hebben en er nog niet aan denken om te werken om nog maar te zwijgen van het feit dat er niet de minste moeite is om het nederlands te leren! Ik zeg het u; u maakt zich belachelijk. Bol het af en verkondig uw evangelie in Brussel!”

Wel mijn beste, als hardwerkende Vlaming heb je wel een foute perceptie van mijn 'soortgenoten'. Uw mails en die van uw 'soortgenoten'  met hetzelfde discour zijn totaal van de pot gerukt. Beste vrienden met dergelijke vooroordelen, ik zal u even een aantal redenen geven waarom u zo’n dwaze perceptie hebt.

Mijn inzet is diversiteit: zoals bijvoorbeeld een efficiënter integratiebeleid in Vlaanderen. Integratie is belangrijk en een goede integratie begint met het leren van de taal. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er op lokaal niveau een breed aanbod is van Nederlandse cursussen, aangepast aan de noden en verschillende niveaus van de mensen. Mensen moeten aangemoedigd worden om de taal te leren en een opvolging na de lessen is ook noodzakelijk. Desalniettemin is het niet omdat iemand Nederlands leert en hier en daar cursussen volgt dat die persoon geïntegreerd is in de maatschappij en voelt dat hij er deel van uitmaakt. Daarom is een cursus en een oproep om Nederlands te leren niet voldoende. Bovendien, waarom zou je de moeite nemen om Nederlands leren, als je toch niet aanvaard wordt in de maatschappij? Wanneer er over je 'soortgenoten' altijd negatief wordt gesproken? Is louter het Nederlands leren dan een oplossing voor alle problemen?

Mensen van een andere afkomst hebben ook nood aan rolmodellen. Hardwerkende Vlamingen, Belgen van andere origine die zich hebben kunnen integreren zonder hun cultuur te vergeten (want assimilatie is voor mij alles behalve een oplossing). Die mensen moeten naar voor worden geschoven, bijvoorbeeld in de media. Wanneer er nu over mensen van andere afkomst wordt gesproken is het meestal negatief. Daarom word ik - en met mij vele andere Belgen van andere origine - als "uitzondering" gezien. Nochtans zijn er veel intellectuelen en hardwerkende mensen van andere afkomst. Die worden jammer genoeg veel te weinig naar voor gebracht in de media. Deze mensen moeten meer aandacht krijgen. Ze zijn het levende bewijs dat integratie en multiculturalisme is gelukt. Mensen waarbij de integratie moeizaam verloopt kunnen hen als rolmodel gebruiken. Waarom enkel de focus leggen op mensen waarbij de integratie is mislukt of moeizaam loopt? Kijk naar de succesverhalen en gebruik deze als voorbeeld.

Daarnaast zijn er mensen die haat prediken over mensen van andere afkomst, die menen dat integratie niet mogelijk is bij sommige bevolkingsgroepen, dat multiculturalisme is mislukt, dat deze mensen een bedreiging vormen voor onze samenleving. De bedreiging ligt echter eerder in het niet durven aanvaarden dat superdiversiteit een feit is. In het niet willen inzien dat mensen van een andere afkomst niet de oorzaak zijn van alle kwaad.

Ten slotte hebben we door de vergrijzing iedereen in onze samenleving nodig, op de arbeidsmarkt, in Vlaanderen en in onze Vlaamse dorpen. Mensen met een andere afkomst uitsluiten en discrimineren is géén optie meer. We zullen elkaar sterk nodig hebben de komende jaren.

Vooroordelen : DE oorzaak van alle kwaad

Al 24 jaar lang ben ik slachtoffer geweest van racisme, zowel impliciet als expliciet. Van mensen die je in elkaar slaan om te zien of zwarte mensen blauwe plekken krijgen tot leerkrachten die je impliciet zeggen dat studeren niets voor jou is vanwege je afkomst. Neen, ik bol het niet af. Rolmodellen zijn nodig. Als jonge vrouw of man van andere afkomst mag je je niet laten demotiveren door racistische vooroordelen. Ga voor je dromen en werk er hard voor. Hoe moeilijk Nederlands of Frans voor sommigen onder ons kan zijn, leer het en doe je best. Word een nieuw rolmodel en toon aan dat superdiversiteit de nieuwe realiteit is. Vergeet uw roots niet. Op mijn Belgische én Congolese roots ben ik heel erg trots. Ik geloof niet dat mijn afkomst een beperking is. Mijn ‘evangelie’ is er één van verdraagzaamheid. Één van solidariteit en respect voor iedereen. En ik zal dit blijven prediken, tot in den treure. Ik ben geen vreemdeling in België, ondanks het feit dat mensen me soms dit gevoel geven. Ik ben Tracy Bibo - Tansia, Belg, geboren in Namen en getogen in Vlaanderen. Vooroordelen zullen me dan ook niet tegenhouden.
 

http://kifkif.riffle.be/actua/afrikaanse-vlaming-vreemdeling-in-eigen-land