Andere stemmen

Andere stemmen

Een dwangsom moet beschouwd worden als een sanctie. De Belgische staat heeft geen keuze tussen enerzijds de som te betalen of anderzijds het visum af te geven. De Belgische Staat moet een visum afleveren. Zoniet wordt zij gesanctioneerd.

13-12-2016 | Mieke Van den Broeck | Lees verder

Hierbij een reactie op de nieuwsberichten in Het Laatste Nieuws, de Morgen en de Tijd dat de Vlaamse subsidies voor het middenveld op drie jaar tijd met 100 miljoen zouden gestegen zijn tot 790 miljoen. Gebaseerd op een ‘onderzoek’ van Lorin Parys.

17-10-2016 | Bart Verhaeghe | Lees verder

In de kijker

Hoewel de scherpzinnigste rechters van heksen en zelfs de heksen zelf van hun schuld aan hekserij overtuigd waren, was er toch geen schuld. Zo is het met alle schuld. En zo is het ook met de Antwerpse "patsers".

Media spelen een belangrijke rol in het ontstaan en de verspreiding van pop-islam. Allerlei initiatieven om jonge moslims te bereiken zijn gelijktijdig in opmars. Maar pop-islam, wat is dat nu precies?

Archief andere stemmen

19-09-2016 | Omar Fathi
06-09-2016 | C.H.I.P.S. StampMedia – Mohamed Barrie
20-07-2016 | C.H.I.P.S. StampMedia – Mohamed Barrie
10-06-2016 | StampMedia / Laura Vanden Boer
http://www.kifkif.be/actua/andere-stemmen