Archief andere stemmen

Een dwangsom moet beschouwd worden als een sanctie. De Belgische staat heeft geen keuze tussen enerzijds de som te betalen of anderzijds het visum af te geven. De Belgische Staat moet een visum afleveren. Zoniet wordt zij gesanctioneerd.

13-12-2016 | Mieke Van den Broeck | Lees verder

Hierbij een reactie op de nieuwsberichten in Het Laatste Nieuws, de Morgen en de Tijd dat de Vlaamse subsidies voor het middenveld op drie jaar tijd met 100 miljoen zouden gestegen zijn tot 790 miljoen. Gebaseerd op een ‘onderzoek’ van Lorin Parys.

17-10-2016 | Bart Verhaeghe | Lees verder

Elk jaar opnieuw, hetzelfde discours en dezelfde kortstondige golf van selectieve verontwaardiging. Er wordt langs alle kanten over één geloofsgemeenschap gepraat zonder zin voor nuance of ruimte voor de inzichten of mening van de leden van diezelfde geloofsgemeenschap.

19-09-2016 | Omar Fathi | Lees verder

Terug naar school. Dat was het afgelopen week voor kinderen en jongeren over de hele wereld.

06-09-2016 | C.H.I.P.S. StampMedia – Mohamed Barrie | Lees verder

Mohamed Barrie (24) is student sociaal werk. Naar aanleiding van onze nationale feestdag schreef hij een brief aan België. Niet zijn geboorteland, maar het werd wel zijn België.

20-07-2016 | C.H.I.P.S. StampMedia – Mohamed Barrie | Lees verder

De vredesorganisatie Vredesactie is niet te spreken over de zogenaamde visietekst op defensie die de regering gisterennacht goedkeurde.

30-06-2016 | vredesactie | Lees verder

Rahime Dzemailji kwam vijf jaar geleden noodgedwongen met haar familie naar België. Door hun Albanese roots voelden ze zich niet geaccepteerd of veilig in Servië. Onlangs liep ze mee met met Vluchtelingenwerk Vlaanderen mee in de twintig kilometer van Brussel.

10-06-2016 | StampMedia / Laura Vanden Boer | Lees verder

'Met het sociaal beleid dat Antwerpen nu voert, dreigen de allerzwaksten te verworden tot ongewenste ballast'

29-05-2016 | Ikrame Kastit | Lees verder

Vrijdag trok de herdenkingsmars Ihsane Jarfi door Gent - een mars tegen ALLE vormen van uitsluiting. Want mensenrechten zijn een alles-of-niets kwestie, geen privilege voor één groep. Of zoals Hassan Jarfi het formuleerde: “Je kan niet strijden tegen homofobie, en tegelijk seksist of racist zijn".

24-05-2016 | Merhaba vzw | Lees verder

Als tegenreactie op haatberichten tegen moslims en vluchtelingen, is er nu de blog Welkom in Warm Vlaanderen. Die nagelt, als statement, extreme Facebook-haatberichten publiekelijk aan de schandpaal. “Het toont aan dat alledaags racisme steeds meer aanvaard wordt.”

20-05-2016 | StampMedia / Matthias Vanherle | Lees verder
http://kifkif.riffle.be/actua/andere-stemmen/archief