Het cordon doorbroken?"The proof of the pudding is in the eating"

10-01-2013 | Hand in Hand tegen racisme

Persbericht

Volgens Hand in Hand tegen racisme is het cordon in Denderleeuw niet naar de letter doorbroken maar zijn er wel redenen tot grote ongerustheid. We vragen ons vooral af wat de nieuwe minderheidscoalitie in de toekomst nu effectief gaat doen. Kan besturen zonder overleg met het VB en wat gaat dat inhoudelijk opleveren?

Het cordon tegen extreem rechts heeft een lange voorgeschiedenis maar de laatste gezamenlijke goedkeuring door de nationale partijvoorzitters vond in 2000 plaats op vraag van Hand in Hand. Het positief geformuleerde “Charter voor democratie” stelde onder andere dat de toenmalige partijen “op geen enkel bestuursniveau politieke samenwerking zullen aangaan, akkoorden of coalities sluiten” (punt 7) maar ook dat zij “standpunten innemen vanuit onze ideologie en het gemeenschappelijk belang, zonder dat overname van dit standpunt door het VB een doorbreking van het cordon sanitaire betekent”(punt 8). Naar de letter is het cordon dan ook niet doorbroken als we N-VA en CD&V-Denderleeuw mogen geloven dat ze geen steun hebben gevraagd aan het VB. Toch wijzen we ook op punt 9, “dat wij het nodige voorbehoud aan de dag leggen tegen initiatieven die verkeerdelijk de indruk wekken dat het VB of andere extremistische partijen gewone democratische partijen zijn”. Hier wringt toch wel het schoentje, aangezien de uitslag van de stemming van 9 januari perfect te voorspellen en beter vermeden was. Het lijkt ons bijzonder onwaarschijnlijk dat CD&V en N-VA-Denderleeuw niet rekenden op de gedoogsteun van het VB en dat maakt ons uitermate bezorgd voor de toekomst.

Hand in Hand tegen racisme vzw roept daarom iedereen op met grote aandacht toe te kijken hoe dit verder verloopt. Zijn er effectief geen politieke afspraken gemaakt met het VB of zullen er nog afspraken volgen? En nog belangrijker, laten we vooral niet vergeten dat dit cordon er is gekomen om inhoudelijke en ethische redenen. Zal de invloed van het extreemrechtse gedachtegoed zich al dan niet laten gelden? Of met andere woorden, “the proof of the pudding is in the eating”. We kunnen alle democratische partijen in Denderleeuw alleen maar aanraden om alsnog een vorm van inhoudelijke samenwerking te realiseren, in het belang van de democratie en van de bevolking van Denderleeuw.

Hand in Hand tegen racisme vzw
Breughelstraat 31
2018 Antwerpen
03 281 15 05
info [at] anti-racisme [dot] be
www.anti-racisme.be

 

http://kifkif.riffle.be/actua/het-cordon-doorbrokenthe-proof-of-the-pudding-is-in-the-eating