Het zijn nog te weinig de jongeren zelf die het woord nemen in het maatschappelijk debat [Interview met Eddy Maes van Ojectief]

Ik vind het belangrijk dat Kif Kif een opbouwend en empowerend platform is voor jongeren

Kif Kif: Je bent vooral gekend van je engagement bij Objectief en Respect op De Lijn. Kan je even kort uitleggen wat deze initiatieven inhouden?

Eddy Maes: Objectief is een beweging die ontstaan is na de doorbraak van het Vlaams Belang. Het is een beweging tegen racisme en voor gelijke rechten. Objectief is nu vooral actief in Brussel en heeft zich gespecialiseerd in het thema van de nationaliteitsverwerving. Het is gebleken dat de wetgeving discriminerend is voor mensen met geen Belgische nationaliteit. Met een groep vrijwilligers willen we mensen ondersteunen om de Belgische nationaliteit te verwerven.

Respect op De Lijn is een van onze initiatieven, gegroeid uit een ander initiatief Lijnrecht tegen Racisme. We willen vooroordelen bij Antwerpse chauffeurs en reizigers aanpakken. Respect op De Lijn wil de chauffeurs ondersteunen in hun omgang met reizigers van diverse afkomst en pleit voor wederzijds respect.

Ik ben ook voorzitter van ‘School zonder racisme’. We concentreren ons op racisme binnen de schoolmuren (vooral de 2de graad secundair). Ervaringsgericht en interactief via vormingen op school willen we vooroordelen bespreekbaar maken bij leerlingen en racisme op school aanpakken. Met het model ‘Beverzaken’ werken we ook trajectmatig. 

Kif Kif: Wat is je link met Kif Kif?

Eddy Maes: Objectief en Respect op De Lijn krijgen altijd een forum bij Kif Kif. De analyses die Objectief maakte rond nationaliteitsverwerving werden gepost op de website van Kif Kif. Objectief is enkel actief in Brussel, maar via Kif Kif hebben we toch een kanaal om onze standpunten te verspreiden in heel Vlaanderen. School zonder Racisme heeft samengewerkt met Kif Kif rond het project Digital Storytelling. Er was een uitwisseling tussen Okan-klassen (onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers) en secundaire klassen. De leeftijdsgenoten leerden elkaar kennen door hun Story te filmen. (nvdr. check hier op Kif Kif TV) 

Kif Kif: Hoe heb jij Kif Kif zien groeien, sinds haar bestaan in 2001?

Eddy Maes: Ik heb het van op afstand gevolgd. Kif Kif evolueerde naar een beweging die standpunten innam in het maatschappelijk debat. De uitbouw van de website heeft voor een grote bekendheid gezorgd.

Kif Kif: Hoe zie je Kif Kif de komende 5 jaar evolueren?

Eddy Maes: Kif Kif is er in geslaagd om een spreekbuis te zijn voor haar doelpubliek. Kif Kif heeft haar plaats veroverd in het maatschappelijk debat. Ik vind het belangrijk dat Kif Kif een opbouwend en empowerend platform is voor jongeren, en dat in een seculiere setting. Het is belangrijk dat dit verder wordt ontwikkeld. Kif Kif is een beweging waar jongeren op een positieve manier ervaring kunnen opdoen

Kif Kif: Zijn er eventueel suggesties, wat kan er beter?

Eddy Maes: Ik heb de indruk dat het vooral de woordvoerder van Kif Kif is die zich in de debatten mengt. Kif Kif is aanwezig in het maatschappelijk debat, maar volgens mij zijn het te weinig de jongeren zelf die het woord nemen. Het zou goed zijn als er meer evenwicht is tussen het woord nemen en het woord geven. Het is een uitdaging om voor de jongeren een breder maatschappelijk draagvlak te creëren. De workshops Journalistiek zijn heel interessant om van de deelnemers ervan mogelijke Kif Kif reporters te maken. Het zou ook interessant zijn om bijvoorbeeld workshops Debat te starten, zodat jongeren leren hoe ze maatschappelijke standpunten moeten innemen.

Kif Kif: Wat moet zeker behouden blijven?

Eddy Maes: De website kifkif.be is een zeer goed kanaal en moet zeker behouden blijven. Empowerment van jongeren is een belangrijk aspect binnen de beweging waar ik veel belang aan hecht.

 

>>> Lees hier meer interviews uit het dossier 'Kif Kif doorgelicht' 

http://kifkif.riffle.be/actua/het-zijn-nog-te-weinig-de-jongeren-zelf-die-het-woord-nemen-in-het-maatschappelijk-debat-inter