Holebi's en transgenders komen op tegen racisme

21-03-2012 | Çavaria

"Als minderheidsgroepen begrijpen we elkaar" (...) "We kennen de mechanismen van uitsluiting en afwijzing, het gereduceerd worden tot je anders zijn, het beoordeeld worden omwille van je identiteit.

Persbericht n.a.v. de Internationale Dag ter bestrijding van racisme en discriminatie

Holebi's en transgenders komen op tegen racisme

De voorbije maanden vonden verschillende incidenten van homofoob geweld plaats. Vaak werd met een beschuldigende vinger naar de allochtone gemeenschap gewezen. Daardoor leek het alsof holebi's en allochtonen lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan. Onterecht, zo bleek duidelijk op de algemene vergadering van holebi- en transgenderkoepel çavaria, afgelopen zaterdag in Brussel. Holebi's en transgenders namen er unaniem stelling tegen racisme en xenofobie.

"Als minderheidsgroepen begrijpen we elkaar", zegt çavaria-woordvoerder Yves Aerts. "We kennen de mechanismen van uitsluiting en afwijzing, het gereduceerd worden tot je anders zijn, het beoordeeld worden omwille van je identiteit. En vanuit dat inzicht vinden we het logisch dat we opkomen tegen racisme en elke andere vorm van discriminatie, en meestrijden voor openheid en respect voor iedereen."

Unanieme veroordeling racisme

De Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen kwamen dit weekend bijeen voor de algemene vergadering van hun koepelorganisatie çavaria. De groepen Mikpunt, de groep die de homofobie van het Vlaams Belang in kaart brengt, en Merhaba, actief voor de belangen van allochtone holebi's en transgenders, riepen de aanwezigen op elke vorm van racisme en xenofobie uitdrukkelijk te veroordelen, naar aanleiding van de Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. En met succes, zo bleek uit de unanieme steun voor dit initiatief.

Samen tegen discriminatie

De voorbije jaren hebben ook allochtonengroeperingen regelmatig hun steun aan de holebi- en transgenderstrijd laten blijken. Tijdens een protestactie tegen homofoob geweld in Antwerpen vorig jaar, nam Naima Charkaoui van het Minderhedenforum het woord: "Wij willen heel duidelijk maken dat we tegen alle vormen van geweld en haat zijn en dat wij in die zin eigenlijk bondgenoten zijn van de holebitransgenderbeweging." Ook recent, toen de spanning tussen de holebi- en transgendergemeenschap en de allochtone gemeenschap leek te stijgen naar aanleiding van enkele uitingen van homofoob geweld, liet de allochtone gemeenschap weten dat ze dit geweld veroordeelde.

Çavaria steunt de allochtone gemeenschap door op deze dag uitdrukkelijk elke vorm van racisme en xenofobie te veroordelen. Op vele terreinen zoals de arbeidsmarkt, de media, het onderwijs en de woningmarkt worden mensen gediscrimineerd omwille van hun afkomst en/of omwille van hun seksuele geaardheid en genderidentiteit. Holebi's, transgenders en allochtonen hebben er alle belang bij om samen op te komen tegen racisme, homofobie en transfobie.

Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie

Op 21 maart, Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie, herdenken we de slachtoffers van de strijd tegen discriminatie en racisme. Op 21 maart 1960 verzamelde zich in Sharpeville, een zwarte township in Zuid-Afrika, een menigte om vreedzaam te demonstreren tegen de zogenaamde pasjeswetten. De politie opende het vuur op de manifestanten en doodde 69 demonstranten. Na de afschaffing van de apartheid zou Zuid-Afrika de eerste staat ter wereld worden die de rechten van holebi's en transgenders inschreef in de grondwet.


Voor meer informatie over dit persbericht kan u terecht bij:

Yves Aerts
Algemeen coördinator
Kammerstraat 22, 9000 Gent
T 09/223 69 29
M 0473/742 642
yves [dot] aerts [at] cavaria [dot] be
     

http://kifkif.riffle.be/actua/holebis-en-transgenders-komen-op-tegen-racisme