Kif Kif over de meerwaarde van een diversiteit aan stemmen

01-09-2016 | Kif Kif

Beste lezer,

Kif Kif is een platform dat zich inzet tegen racisme en voor gelijkwaardigheid. Als beweging hebben we vier basisdoelstellingen: woord geven, woord maken, woord doorgeven en woord nemen. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Woord nemen betekent dat Kif Kif zelf, als organisatie, indien nodig zijn stem zal verheffen om onrechtvaardigheid aan te kaarten. Dat doen we als opiniërende redactie, maar dat doen we ook op straat, wanneer we meedoen aan al dan niet ludieke vormen van protest. We zijn actief in de vele debatten die ons vandaag beroeren, gaande van aanvallen op de gelijkwaardigheid tussen mensen tot pogingen om bevolkingsgroepen te stigmatiseren. Dit doen we niet alleen, maar gesteund door een breed netwerk van partners zowel in België als in het buitenland.

Niet alleen nemen we zelf het woord, we zijn ook een platform om het woord door te geven. Dat betekent dat in een context waarin vele mensen herhalen dat ze bepaalde stemmen “niet vinden”, wij wel de inspanning doen om die stemmen naar voor te brengen en te laten doorstromen naar die gevestigde platformen.

We maken ook het woord, in die zin dat we mensen in hun opiniërende vrijheid stimuleren en aanmoedigen om hun mening te delen. We organiseren onder andere workshops over beeldvorming en media, filmkritiek, journalistiek, gender en diversiteit. We organiseren debatten en ontmoetingen, we ontvangen internationale bezoekers. Woord maken is een belangrijke pijler voor ons, in een samenleving waarin vandaag niet alle stemmen aan bod komen in onze mainstream media of vertegenwoordigd worden door onze politici of onze kunstensector. We geloven dat er nefaste gevolgen zijn aan stille minderheden.  

We geven ook het woord aan anderen. Onze lange lijst aan vrijwilligers en de diversiteit binnen onze vrijwilligerswerking vertaalt zich naar een even brede diversiteit aan inhoud. De content van onze website, die een centrale plaats krijgt in onze werking, zien we als een superdivers geheel. En in dat geheel moet er plaats zijn voor onze veelzijdige realiteit. Er is jammer genoeg even veel frustratie als optimisme in onze samenleving. Er zijn grote politici die mensen persoonlijk aanvallen, er zijn grote media die een prominente plaats geven aan het woord van mensen die weinig meer doen dan polariseren en stigmatiseren, soms namens ons allemaal.

Over de vele artikels die Darya Safai geschreven heeft over exact één onderwerp, verschenen deze week twee artikels op onze website. Een van Hayat El Khattabi en een van Assia Missaoui. Het waren twee stemmen die reageren op de veronderstelling dat een vrouw niet in staat is om zelf beslissingen te nemen omdat ze een hoofddoek draagt en op het idee dat de Iraanse en de Belgische contexten zo gemakkelijk met elkaar te vergelijken zijn. Het artikel van Assia heeft heel wat reacties uitgelokt, zowel positieve als negatieve.

Naar aanleiding van deze publicatie wordt de meerwaarde van onze organisatie in vraag gesteld, ook door politici. Maar we gaan daarom niet doen aan zelfcensuur. We gaan mensen niet het zwijgen opleggen omwille van reacties op de sociale media: we willen juist ingaan tegen de tendens dat sommige stemmen wel gehoord mogen worden en andere niet.

Jammer genoeg is ons politieke en medialandschap verre van gezond en vallen vele stemmen uit de boot. En zolang ze niet aan bod komen, zullen we daar ruimte voor maken.

Met vriendelijke groeten

Kif Kif

http://kifkif.riffle.be/actua/kif-kif-over-de-meerwaarde-van-een-diversiteit-aan-stemmen