Schijnpluraliteit

13-02-2013 | Samira Azeroual

Het is jammer dat u als maatschappelijke instelling de integratie tegenwerkt en segregatie in de hand werkt.

Ontwikkelingspsychologen schreeuwen het van de daken. Om een mens te kunnen veranderen in zijn ontwikkeling, dient men eerst zijn identiteit te aanvaarden. Deze identiteit is een houvast om in onevenwichtige situaties op terug te kunnen vallen (Patrick Meurs, Paul Verhaeghe).

Wat doet het gemeenschapsonderwijs? Het neem deze identiteit gewoon af.

Pedagogen kunnen maar niet genoeg benadrukken dat de mens een vrij mens is. Ouders zijn niet alleen verplicht om hun kroost te voorzien in hun levensbehoeften, maar ook om het kind de vrijheid te geven om zijn EIGEN identiteit te ontwikkelen en om zichzelf te worden (Hans Van Crombrugge).

Wat doet het gemeenschapsonderwijs? Het neemt deze vrijheid gewoon af.

Sociologen luiden de alarmbel. Integratie verloopt té traag in het stukje Europa dat Vlaanderen heet. Om tot integratie te komen, is het wel belangrijk om dit begrip juist te definiëren: aanpassen aan de maatschappij MET behoud van je eigen culturele achtergrond . (Dirk Geldof, Samira Azabar).

Wat doet het gemeenschapsonderwijs? De jongeren dwingen tot een zogenaamde integratie (lees assimilatie) maar zonder behoud van hun eigen culturele en/of religieuze identiteit.

Ik vraag me af met welk pedagogisch argument dit onderwijsnet zijn beslissing staaft?

Het eigendomsargument zou in principe kunnen. “Op MIJN grondgebied ben je van MIJ, dus je schikt je naar MIJN regels”, maar vanuit vrijheidsperspectief zou men kunnen zeggen dat dit ethisch onverantwoord is. Het boekhoudersargument zou kunnen impliceren dat het gemeenschapsonderwijs de illusie heeft, zich verplicht te voelen om een schuld af te lossen. Door de geschiedenis heen heeft de Katholieke Kerk veel aan machtsmisbruik gedaan (idem dito in de Arabische landen waar de islam gebruikt wordt om te misbruiken). De schuld/plicht om de mensheid in Vlaanderen te ontdoen van enige vorm van levensbeschouwing die het gevolg kan zijn van machtsmisbruik, zou een achterliggend argument kunnen zijn. Want niemand wil toch dat de geschiedenis zich herhaalt?

Beste GO!,
Wilt u dan niet herdacht worden als het onderwijsnet waar de leerlingen nostalgische herinneringen aan overhouden als dé school waar ze zichzelf konden zijn?

Het is jammer dat een school kunstmatig pluralisme wil kweken en actief pluralisme de kop indrukt.

Het is jammer dat een pedagogische instelling zelfs niet de moeite doet om de leerling te begrijpen en hem in zijn ontwikkelingstaak helpt om tot een vrije, zelfgekozen levensbeschouwelijke identiteit te komen.

Het is jammer dat u als maatschappelijke instelling de integratie tegenwerkt en segregatie in de hand werkt.

Het is jammer dat u niet inziet dat de hoofddoek (jawel! hoe paradoxaal dit ook klinkt) van groot emancipatorisch belang is bij de meisjes.

Maar, wees gerust, uw wil geschiede, in Vlaanderen als in uw scholen. Onderwijs is nu eenmaal ook heel belangrijk in de islam. Die meisjes zullen alles doen om hun diploma te behalen. Hopelijk schaft u ook deze levensbeschouwelijke visie niet af. Maar denk eraan, uw eigen kunstmatige kweek is de toekomst van morgen en die ligt in uw handen. En het zou wel eens kunnen dat het tij zal keren…

Ik wens u alvast proficiat met de uitvinding van de schijnpluraliteit. U hebt zeker en vast geschiedenis geschreven.

"Ach Samira, ik ik zie die hoofddoek niet meer bij jou" is het mooiste compliment dat ik ooit kreeg van collega’s en (niet-moslim)vrienden.

Leef en laat leven.

Veel sterkte en steun aan alle leerlingen die zichzelf niet meer mogen zijn.

Samira Azeroual

>>>

Samira Azeroual is studente aan het hoger instituut voor de gezinswetenschappen, jeugdbegeleidster bij Kinderwerking De Brug in Borgerhout en mama van 3 kinderen. 

http://kifkif.riffle.be/actua/schijnpluraliteit