GEZOCHT: een baan die bij me past!

02-07-2012 | Yasmine Delvaux

Het uiteindelijke doel is het opstellen van een gedetailleerd persoonlijk carrièreprofiel waar je steeds op kan terugvallen.

Het overkomt veel mensen: je voert een job uit die je eigenlijk helemaal geen voldoening geeft, je voelt de drang om het op werkgebied eens over een compleet andere boeg te gooien of je bent, zoals ik, een nieuwkomer op de arbeidsmarkt en weet je daarin niet goed te oriënteren. Ik kreeg dit handige boek dan ook van een alerte vriendin die direct aan mij moest denken toen ze op de hoogte werd gebracht van het bestaan van dit boek.

Dit gemakkelijk te hanteren exemplaar telt 164 bladzijden waarin je aan de hand van een heldere theoretische omkadering en vragenlijsten een betere kijk kan krijgen op je persoonlijkheid en je noden en wensen op de werkvloer. De volgende essentiële vraag is dan ook de rode draad doorheen dit boek: Wie ben ik nu echt en in wat voor job kan ik mezelf echt uiten? Het uiteindelijke doel is het opstellen van een gedetailleerd persoonlijk carrièreprofiel waar je steeds op kan terugvallen.

Wat drijft me?
Niet enkel in het eerste maar ook in het zevende hoofdstuk ga je op zoek naar je motivatie. Wat doe je nu echt het liefst? Wat vind je echt belangrijk in je werk? Welke eigenschappen wil je terugvinden in je collega’s en je baas, welke werkplek past bij jou, welke taken wil je uitvoeren en in welk type bedrijf of organisatie kan je je thuisvoelen? Anderzijds ga je ook op zoek naar de waarden en behoeften die voor jou essentieel zijn. Hecht je bijvoorbeeld meer belang aan ethiek, of ben je juist iemand die graag concurreert en competitie belangrijk acht?

Wat is mijn werkstijl?
Ook ga je op zoek naar je eigen werktype en –stijl. Ook hier vul je een lange vragenlijst in, om uiteindelijk door middel van de Myers-Briggs Type Indicator, of afgekort MBTI, tot een bepaald werktype te worden ingedeeld. Deze indicator kan je helpen zelfkennis te verwerven en is gebaseerd op de bevindingen van psycholoog Carl Jung omtrent het concept van voorkeuren en de invloed daarvan op je persoonlijke stijl. Ik kwam er bijvoorbeeld achter dat ik me in twee stijlen kon terugvinden: ik ben eigenlijk een combinatie van “de op feiten gerichte, praktische organisator” en “de praktische op mensen gerichte verzoener”. Persoonlijk vond ik de vragen soms net iets te eenzijdig en zwart-wit, en waren ze voor mij minder relevant, ook omdat ze soms verwijzen naar je huidige job. En die heb ik dus nog niet. De profielen worden wel heel helder en gedetailleerd beschreven, maar ik ben er ook nog steeds van overtuigd dat mensen nooit in één enkel type kunnen worden ingedeeld en dat een persoonlijkheid niet zo ondubbelzinnig is. Vandaar ook dat ik mezelf zowel eigenschappen van het ene als van het andere type heb toegekend.

Welk carrièretype ben ik?
Naast de zoektocht naar je eigen stijl ga je ook op zoek naar je carrièretype. Ben ik een realist? Ben ik eerder ondernemend of juist heel kunstzinnig? Carrièredeskundige John Holland ontwikkelde zes carrièretypes waarin je jezelf kan indelen. Hier ga je niet aan de hand van vragenlijsten te werk, maar moet je de profielen doornemen en tot drie types kiezen waarvan je vindt dat ze bij jouw persoonlijkheid passen. Ik blijk een leuke mix te zijn van een realistisch, sociaal en conventioneel type, want ook hier kon ik mezelf niet tot één type beperken. Een realist krijgt bijvoorbeeld de eigenschap “niet communicatievaardig” toegekend, terwijl dat voor mij niet klopt. Qua communicatievaardigheden weet ik bijvoorbeeld wel heel zeker dat ik eerder een sociaal type ben.

Wat zijn mijn talenten?
In hoofdstuk vijf ga je op zoek naar je specifieke talenten, vermogens en eigenschappen, of kortom, je eigen vaardigheden. Hierbij wordt een indeling gemaakt in functionele, contactuele, fysieke en informatiegerelateerde vaardigheden. Bovendien worden ook je aanpassingsvaardigheden onder de loep genomen. Deze worden beschreven als kwaliteiten die je hebt ontwikkeld tijdens het opgroeien en waardoor je je aan verschillende situaties kan aanpassen. Aan de hand van vele bladzijden vragenlijsten moet je uiteindelijk de vijf vaardigheden uitzoeken die je zelf als acceptabel beschouwt en ook de vaardigheden die voor verbetering vatbaar zijn. Zo leer je jezelf echt goed kennen en heb je een duidelijke lijst aan vaardigheden die je beheerst, alsook een hele resem vaardigheden die je beter zou willen beheersen. Dit geldt eveneens voor de aanpassingsvaardigheden.

Waar blokkeer ik?
Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op je innerlijke blokkades. Persoonlijk vond ik dat deze vragenlijst erg aansloot bij de aanpassingsvaardigheden uit het vorige hoofdstuk, want veel te verbeteren aanpassingsvaardigheden kwamen ook terug bij de innerlijke blokkades.

Mijn carrièreprofiel
Tot slot komen alle resultaten van de tests samen en stel je je persoonlijk carrièreprofiel samen. Eerst schets je je persoonlijkheid in grote lijnen, en vervolgens ga je dieper in op de details en giet je jezelf met al je voorkeuren, vaardigheden en beperkingen in een mooie, overzichtelijke tekst. Een allerlaatste hoofdstukje behandelt carrièremanagement: Hoe ga je deze nieuw verworven kennis over jezelf gebruiken om geschikte carrièremogelijkheden te vinden?

Mijn mening
Het is een heel praktisch en efficiënt boek om jezelf in alle opzichten beter te leren kennen. Soms kan het minder relevant zijn voor wie al heel goed weet wie hij/zij is, welke zaken je belangrijk acht en wat voor werk je wil uitvoeren. Niet iedereen beschikt over evenveel zelfkennis, en voor zulke mensen is dit boek zeker een stap in de goede richting. Jammer genoeg focust het boek wel meer op mensen die al werkervaring hebben, waardoor sommige vragen in mijn geval dus niet beantwoord konden worden. Welke vaardigheden gebruik je in je huidige werk en ben je daar tevreden over? Zou je liever andere vaardigheden gebruiken? Daarnaast waren de beschrijvingen van bijvoorbeeld de stijltypes te eenzijdig. Iedereen is en blijft uniek en het indelen in een bepaald hokje is niet altijd even gepast. Hierdoor bereik je een soort zwart-wit denken en een persoonlijkheid is nu eenmaal meer dan dat. Anderzijds fungeren deze indelingen meer als een leidraad en niet per se als een feitelijk gegeven. Kortom, door middel van dit boek kan je, als je jezelf al dacht te kennen, je persoonlijkheid in al haar facetten nog een keer bevestigd zien, waardoor je wel écht zeker weet dat je bent zoals je dacht dat je was. Óf, indien dat niet het geval was, kom je er sowieso achter wie je bent en wat je wil!
 

Colofon:
Gezocht: een baan die bij me past · op basis van de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 
Gerald Sturman
isbn: 9789058711250 · 2008 · paperback - 142p. · prijs: € 24.95  
meer info: www.epo.be

http://kifkif.riffle.be/jobs/gezocht-een-baan-die-bij-me-past