Zussen Oudaha starten een uitzendbureau voor allochtonen

02-05-2013 | Sakina Elkayouhi

De zusjes Oudaha zien de bereidheid van de werkgevers om mee te werken, als hun grootste uidaging

Hinde en Hanane Oudaha zijn studenten, zussen, en nu ook businesspartners voor de realisatie van een interessant project: het opstarten van een uitzendbureau gericht op allochtonen. Met dit idee waren ze al te gast in De Kruitfabriek op VIER en verschenen ze in het Belang van Limburg. Aan Kif Kif nu om de zussen te spreken over hun plan.

Een plan waarbij je je begint af te vragen waarom zo’n uitzendbureau eigenlijk nog niet bestaat? Vooral als we naar de jeugdwerkloosheidscijfers  in Vlaanderen kijken en het aandeel van de allochtonen hierin, zoals De Morgen (5/3) eerder kopte:

“Marc krijgt werk,Mohammed niet. Jeugdwerkeloosheid stijgt met 12 procent en treft vooral laagopgeleide en kwetsbare jongeren.”

Dat er wegens het economische klimaat weinig vraag is, is een probleem. Maar een nog groter probleem wordt het wanneer die kans op werk beperkt wordt doordat men van een andere origine is. Of zoals Eefje Vervaet, stafmedewerker arbeid bij Kras Jeugdwerk Antwerpen, het goed verwoordt:

"Of het nu gaat om echte vooroordelen of een gebrek aan vertrouwen: als een werkgever moet kiezen tussen Marc of Mohammed, dan neemt hij liever geen 'risico'.”

Het probleem ligt niet alleen aan de werkgevers van bedrijven, uitzendbureaus discrimineren ook.

“Ik heb zelf nog bij een interimkantoor gewerkt en 80 procent van mijn klanten wilde geen vreemde namen als werkkracht.”, aldus Vervaet. 

2023

De zussen Oudaha uit Kortrijk vonden een mogelijke oplossing voor deze problematiek. Ze willen in juli starten met een uitzendbureau speciaal voor allochtonen. Dit onder de naam “2023”. Inspiratie voor het idee komt uit Nederland, waar al langer iets gelijkaardig bestaat voor hoogopgeleide allochtonen en vrouwen. Hinde en Hanane Oudaha zijn van Marokkaanse afkomst en momenteel laatstejaarsstudenten. Hinde (22) studeert sociaal werk aan de Hogeschool van West-Vlaanderen en Hanane (21) volgt KMO-management aan de Katholieke Hogeschool Kortrijk.

Het idee is gegroeid uit de gesprekken die de zussen hadden met allochtonen in hun omgeving en die midden in deze problematiek zitten. Hanane: “We horen vaak van allochtone studenten dat ze moeilijk stageplaatsen kunnen vinden vanwege hun afkomst. Allochtone vrienden die afgestudeerd zijn vertellen ons dat ze maar niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Ze krijgen daar de kans niet voor. En toen kwam het idee: waarom niet zelf zo’n platform beginnen? Een selectiebureau om zelf vacatures open te stellen voor allochtonen?”

Positieve discriminatie

De bedoeling van dit project is eigenlijk simpel: de allochtone werkzoekenden een eerlijke kans geven. Maar hoe? Hinde: “We gaan vacatures voor deze mensen openstellen door een drempelverlagend effect te creëren en zelf met werkgevers te gaan praten. Hierdoor kunnen de allochtone sollicitanten vol goede moed naar een sollicitatiegesprek gaan, want meestal zijn ze ontmoedigd door vroegere ervaringen met solliciteren. Hiermee geven we aan dat er nu kansen zijn en deze gegrepen moeten worden. Ook kunnen allochtonen bij ons terecht voor stageplaatsen als bedrijven hier naar op zoek zijn.”

Een vraag die de meisjes vaak te horen krijgen is of ze zelf niet discrimineren met dit uitzendbureau. Hinde: “Zo’n selectiebureau valt onder de noemer “positieve discriminatie”. We richten ons niet enkel tot de allochtone gemeenschap, maar leggen hier wel een focus op. Discriminatie willen wij zelf te allen tijde vermijden. Dus bij ons is Mohammed welkom, maar Marc natuurlijk ook.”

De zusjes Oudaha zien de bereidheid van de werkgevers om mee te werken, als hun grootste uidaging. Hinde: “We stappen zelf op de bedrijven af en gaan hen warm maken om hun vacatures open te stellen voor de allochtonen gemeenschap. Vervolgens zullen we de mensen zoeken die voldoen aan een bepaald profiel, de beste match. De werkgevers weten vooraf dat de kans groot is dat ze een allochtone sollicitant over de vloer zullen krijgen.” Hanane: “En daar moeten werkgevers voor openstaan. Het is leuk als de grote namen hieraan mee willen werken, dan volgen andere kleinere bedrijven makkelijker. Een trend hierin creëren zou helpen.”

Toekomstplannen

Ondanks de moeilijke zoektocht naar werkgevers en bedrijven, blijven de zussen positief en zien ze de toekomst voor dit plan groots in. Hinde: “We beginnen heel lokaal, dus vanaf juli doen we eerst regio Kortrijk aan. Maar we hopen dit in de toekomst uit te breiden naar de grote centrumsteden, waar we een grote concentratie zien van onze doelgroep.”

Op de vraag waar de meisjes zichzelf zien met dit plan over vijf jaar, antwoordt Hanane: “Wat onze toekomstplannen zijn valt moeilijk te zeggen, maar we hopen gewoon heel veel bedrijven warm gemaakt te hebben.” Hinde vult hierop aan: “We hopen dan een goede naam gecreëerd te hebben, een goede reputatie. We hopen dat we na die vijf jaar terug kunnen kijken en zien dat we toch wel heel wat mensen duurzaam tewerk gesteld hebben.”

>>> Momenteel volgt Kanaal Z de zussen bij het realiseren van hun plan, voor het nieuwe programma 'Jonge Bazen'. Eind april worden de eerste afleveringen uitgezonden over de opstartfase van het uitzendbureau 2023. Wordt vervolgd. 

 

http://kifkif.riffle.be/jobs/zussen-oudaha-starten-een-uitzendbureau-voor-allochtonen