'Grote bedrijven hebben meer interesse voor hoogopgeleide allochtonen dan kmo's'

08-10-2008 | De Morgen

Ik ben ervan overtuigd dat dit probleem zichzelf binnen een aantal jaren oplost. Nu al zien we dat grote bedrijven, en zeker Amerikaanse bedrijven, interesse hebben voor het aanbod van allochtone hooggeschoolden.

Het multicultureel platform Kif Kif organiseert in oktober een jobbeurs en focust daarbij ook op hoger opgeleiden.

Slechts de helft van de hooggeschoolde allochtonen vindt immers een job (DM 30/6). 'Vooral grote bedrijven tonen toch interesse', zegt Tarik Fraihi.

Door Liesbeth Van Impe

Brussel l De problemen van hoger opgeleide allochtonen op de arbeidsmarkt zijn niet nieuw. Nochtans gelden de cliché-argumenten voor de moeilijke doorstroming van allochtonen - gebrekkige taalkennis, attitudeproblemen, lage scholing - niet voor hen.

Hooggeschoolde allochtonen willen wel degelijk werken en hebben ook vaak een interessant diploma. Fraihi: "Allochtonen denken bij hun studiekeuze zeer commercieel: ze kiezen voor economie, rechten of geneeskunde. Dat zijn diploma's waarmee ze veel kanten uit kunnen en die goed in de markt liggen."

Als dat allemaal toch niet volstaat om aan een job te geraken, is frustratie het logische gevolg. "Velen aanvaarden uiteindelijk een job onder hun niveau", zegt Fraihi. Hun hoge scholing blijkt zelfs vaker een handicap. "Onderzoek heeft uitgewezen dat een derde van de Belgen niet graag een allochtoon als collega heeft. Nog veel meer Belgen hebben moeite met een allochtone chef. Hogeropgeleiden komen natuurlijk vaker in aanmerking voor kaderfuncties, maar de werkgevers houden er wel degelijk rekening mee dat zoiets moeilijk ligt op de werkvloer", zegt Fraihi.

Pessimistisch

In oktober organiseert Kif Kif een jobbeurs met aandacht voor het probleem. Fraihi is trouwens niet pessimistisch: "Ik ben ervan overtuigd dat dit probleem zichzelf binnen een aantal jaren oplost. Nu al zien we dat grote bedrijven, en zeker Amerikaanse bedrijven, interesse hebben voor het aanbod van allochtone hooggeschoolden. De kmo's blijven zeer eng denken, maar in grote bedrijven gebeurt al eens een uitwisseling met het moederbedrijf en zien die Vlaamse kaderleden dat allochtone kaderleden elders heel gewoon zijn. Ze raken stilaan met dat beeld vertrouwd."

Voor de overheid blijft echter ook nog veel werk weggelegd. "De administratie, waar de hogeropgeleide allochtonen ook terecht zouden kunnen, blijft ondanks alle diversiteitsplannen een ramp. Hoe kan de overheid dwingende maatregelen opleggen aan het bedrijfsleven als ze zelf achterop hinkt?", zegt Fraihi. "Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft tot nu wel al het meest gedaan voor diversiteit op de arbeidsmarkt. Maar hij focust begrijpelijkerwijze vooral op probleemwijken, werkloosheid in steden en laaggeschoolden. Hooggeschoolden hangen niet op straat rond en geven minder maatschappelijke problemen. En zo worden ze weleens vergeten."

Volgens onderzoek heeft een derde van de Belgen niet graag een allochtoon als collega

© 2007 De Persgroep Publishing: www.demorgen.be
 

http://kifkif.riffle.be/over-kif-kif/grote-bedrijven-hebben-meer-interesse-voor-hoogopgeleide-allochtonen-dan-kmos